ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง

เลขที่โครงการ 66017409570 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 100,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านมานะการดับเพลิง ราคาเสนอ 100,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง-100000.pdf
Cresta Social Messenger