กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนเทศบาล 4

2

ชื่อโครงการ

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนเทศบาล 4

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. วิธีการจัดหา งบประมาณ 0 บาท ราคากลาง 0 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ 0 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารประกาศ

Cresta Social Messenger