ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า

เลขที่โครงการ 66027327631 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นางสาวสาคร ชินรักษ์ ราคาเสนอ 5,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 2 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า-5000.pdf
Cresta Social Messenger