ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ

เลขที่โครงการ 66027422777 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 49,033 บาท ราคากลาง 49,033 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 49,033 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 6 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารประกาศ

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง-จำนวน-11-รายการ-49033.pdf
Cresta Social Messenger