ชื่อโครงการ

ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

เลขที่โครงการ 66037250463 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,255 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน วัน-โอ-วัน 101 ราคาเสนอ 12,255 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 1 มีนาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุสำนักงาน-8-รายการ-12255.pdf
Cresta Social Messenger