ชื่อโครงการ

ผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

เลขที่โครงการ 66037337537 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 13,680 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 13,680 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 3 มีนาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-จำนวน-8-รายการ-13680.pdf
Cresta Social Messenger