ชื่อโครงการ

ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฟุตวาล์วหน้าจาน 6 นิ้ว

เลขที่โครงการ 66037436520 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,800 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 8,800 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 17 มีนาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อฟุตวาล์ว-8800.pdf
Cresta Social Messenger