ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ

เลขที่โครงการ 66037542482 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 52,931 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านยูแอนด์ไอ ราคาเสนอ 52,931 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุสำนักงาน-38-รายการ.pdf
Cresta Social Messenger