ชื่อโครงการ

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ

เลขที่โครงการ 66049182425 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 13,148 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 13,148 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 24 มีนาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุสำนักงาน-16-รายการ-13148.pdf
Cresta Social Messenger