ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างราวสะพานกั้นบล็อกคอนเวิร์ส

ชื่อโครงการ

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างราวสะพานกั้นบล็อกคอนเวิร์ส

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา งบประมาณ 49,700 บาท ราคากลาง 39,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 4 เมษายน 2566

เอกสารประกาศ

ประกาศกำหนดราคากลาง..pdf
Cresta Social Messenger