ชื่อโครงการ

ซื้อสารส้มและคลอรีน

เลขที่โครงการ 66049207627 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 56,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 56,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 18 เมษายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อสารส้มและคลอรีน-56000.pdf
Cresta Social Messenger