ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

เลขที่โครงการ 66059006483 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,440 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 8,440 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-จำนวน-4-รายการ.pdf
Cresta Social Messenger