ประกาศราคากลางปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิงจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสามารถบุรี บ้านสั้น หมู่ที่ 1- บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

ประกาศกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

ประกาศราคากลางปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิงจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสามารถบุรี บ้านสั้น หมู่ที่ 1- บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,186,100 บาท ราคากลาง 1,186,100 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 22 กันยายน 2565

เอกสารประกาศ

Cresta Social Messenger